Categories
foci

Bayern-meccsen voltam

Mos­ta­ná­ban elha­gyott az ihlet, és most se jött vissza. Viszont muszáj írnom a Bayern Mün­chen — Bayer Lever­kus­en meccs­ről, mert most aktu­á­lis.

Nem értem, miért van ilyen gülü szemem. Azt hittem, a kamerába néztem, erre most kiderült, hogy nem. Szóval így néz ki az Allianz Arena, ha Bayern-meccs van. Ha az 1860 München játszik, akkor kék.
Nem értem, miért van ilyen gülü sze­mem. Azt hit­tem, a kame­rá­ba néz­tem, erre most kide­rült, hogy nem. Szó­val így néz ki az Alli­anz Are­na, ha Bayern-meccs van. Ha az 1860 Mün­chen ját­szik, akkor kék.
Fontos, hogy az emberről a meccs előtt készüljön egy igazán szexi kép. Sál - €8, sapka - €10, arckifejezés - megfizethetetlen.
Fon­tos, hogy az ember­ről a meccs előtt készül­jön egy iga­zán sze­xi kép. Sál — €8, sap­ka — €10, arc­ki­fe­je­zés — meg­fi­zet­he­tet­len.

A meccs első fél­ide­je felejt­he­tő volt, pár hely­zet, sem­mi komoly. Egyéb­ként ilyen­kor sem unat­ko­zik az ember, pusz­tán az a tény, hogy a játé­ko­sok fut­nak, igen szó­ra­koz­ta­tó tud len­ni. A 13. sor­ban ültünk, nagyon közel zaj­lot­tak az ese­mé­nyek, jó volt lát­ni eze­ket a tehet­sé­ges ama­tő­rö­ket fot­bal­loz­ni.

A máso­dik fél­idő­ben volt egy gól, és volt pár hely­zet is. A leg­job­ban nekem az tet­szett, ami­kor Bas­ti­an Sch­we­ins­teiger elkez­dett mele­gí­te­ni a pályán. Nem a pályán kívül, hanem belül, miköz­ben a töb­bi­ek ját­szot­tak. Néha 3–4 méter­re is bement, ami­kor jött a Bayer-táma­dás, akkor pedig elő­zé­ke­nyen kijebb szök­dé­cselt. A végén majd­nem 5 egész perc­re be is állt.

Nem volt jó meccs, még­is nagy élmény volt. Utá­na bemen­tünk a Bayern Mega­s­tore-ba, akko­ra rajon­gói bolt, mint egy szu­per­mar­ket, tele FCB‑s cuc­cok­kal.

By laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *