Reagáló téma

by

in

Rea­gá­ló téma, azaz res­pon­sive the­me. Höhö.

Szó­val ez a reszpon­zi­vi­tás nagyon nagy hype mos­ta­ná­ban, szó­val úgy vol­tam vele, én sem hagy­ha­tom ki. Azzal kezd­tem, hogy meg­kér­dez­tem a bará­to­mat (Goog­le), hogy mit tud res­pon­sive word­press the­me kere­sés­re. Aztán rájöt­tem, hogy 2013 van, szó­val a teen­dő kb. annyi, hogy kivá­lasz­tok egy reszpon­zív WP-témát, oszt kat­tin­tok ket­tőt. Így is lett, a fan­tasz­ti­kus twentyt­wel­ve témá­ra esett a választásom.

Igen ám, de így elve­szett a még anno Balázs által grün­dolt fej­léc, ben­ne Earl, a par­ko­ló, no meg per­sze az álta­lam pain­telt “My name is Earl Laci”. Ret­te­ne­tes vesz­te­ség érte ezzel a hazai blog­szcé­nát. Nem akar­tam meg­vár­ni, amíg a twit­te­ren trend­in­gel a #hol­van­a­ze­arl és a #laci­mon­ny­on­le, szó­val fog­tam magam, és megint olyan dolog­ba kezd­tem, ami­hez nem értek. (Teg­nap pél­dá­ul far­mer­nad­rá­got varr­tam. Iszo­nya­tos eredménnyel.)

Elő­ször is nagy nehe­zen meg­ta­lál­tam, hogy hol van ez az ear­lös kép. Aztán rájöt­tem, hogy úgy, ahogy Balázs beépí­tet­te, nekem esé­lyem sincs, mert a CSS-hez hülye vagyok. Aztán vélet­le­nül talál­tam egy olyat a twentyt­wel­ve-ben, hogy cus­tom hea­der. Ala­kul. Innen­től kezd­ve 30 per­cet vag­dos­tam Paint­ben a képet, hol kiszé­le­sí­tet­tem, hol össze­húz­tam, végül lett egy ilyen mini­a­tűr izé. Aztán már csak 10 per­cet töl­töt­tem azzal, hogy rájöj­jek, mit és hova kell beír­ni a style.css-be, hogy közép­re legyen ren­dez­ve. De most megy. Még lehet­ne olya­nok­kal trük­köz­ni, hogy ha x szé­les a brow­ser, akkor ez a kép van, ha meg csak x/2, akkor egy másik, no de ilyet nem. Meg lehet­ne olyat is, hogy legyen innen­től min­den reti­nás, na de azt meg vég­képp nem.


Comments

3 hozzászólás a(z) “Reagáló téma” bejegyzéshez

  1. balazs avatar
    balazs

    mió­ta is van ez a blog? ami­kor csi­nál­tuk még nem is értet­tem ren­de­sen a css-hez. azóta meg már el is felejtettem. :-)

  2. 2007. ápri­lis. vala­hogy az archive oldalt elk*rtam, és az elmúlt egy órá­ban nem is tud­tam élet­re lehel­ni… a reszpon­zív azt jelen­ti, hogy nem lehet archívum? :)

  3. Büsz­ke vagyok rád Laci!!!

    Nagyon szép lett a blog, most­már csak vala­mi értel­mes kont­ent kel­le­ne, de egy nap tuti lesz az is! Illet­ve pró­bál­hat­nál vic­ces dol­go­kat írni, asszond­ják az is érdekes!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük