Apu

Apu

Teg­nap pedig meg­ta­lál­tuk vég­re ezt is:

Diploma
“… a Vil­la­mos művek elő­adá­son a pro­fesszor úr szá­já­ból elhang­zott, hogy a sza­bad­ve­ze­té­kek vek­tor­áb­rá­ját dip­lo­ma­terv védé­sén nem kér­de­zik. Mit kér­dez­tek tőlem? Ezt az egyet.”

One Reply to “Apu”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *