A bülachi albitúra

A teg­na­pi (hú, de rég nem írtam két nap alatt két bejegy­zést) poszt­hoz vissza­nyúl­va a mai napon megint a lakás­ke­re­sés­ről lesz szó. Szó­val írtam, hogy ked­dig megyek még 6 hely­re, ezt ma még 1‑gyel meg­tol­dot­tam. Ez még mind sem­mi, de ked­den 17:30 és 19:30-kor között négy (¡¡¡¡4444!!!!) albit fogok meg­néz­ni Bülach­ban!


Bülach, albér­let­tú­ra nagyobb tér­kép

  1. 17:30 — Dachs­len­berg­stras­se 8
  2. 18:00 — Schaff­ha­user­stras­se 55
  3. 18:30 — Froh­burg­weg 5
  4. 19:00 — Froh­burg­weg 1

3 Replies to “A bülachi albitúra”

  1. Szia Lac­kó, milyen volt a vasár­na­pi “túrád”? Sike­res, szó­ba jöhe­tő, felejt­he­tő?

  2. annyi­ra jól meg­szer­vez­tem ezt az albi­tú­rát, hogy inkább lemond­tam az össze­set :) TBC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *