Categories
zene

Green Day Top10@10

Most lett vége, jó is meg érde­kes is volt.

10. Bas­ket Case (Doo­kie)
9. Time Of Your Life (Nim­rod)
8. Boule­vard Of Brok­en Dre­ams (Ame­ri­can Idi­ot)
7. Stu­ck With Me (Insom­niac)
6. Holi­day (Ame­ri­can Idi­ot)
5. War­ning (War­ning)
4. Wake Me Up When Sep­tem­ber Ends (Ame­ri­can Idi­ot)
3. Mino­rity (War­ning)
2. Ame­ri­can Idi­ot (Ame­ri­can Idi­ot)
1. Bas­ket Case (Doo­kie)

Tud­juk be a magyar MTV gye­rek­be­teg­sé­gé­nek, hogy kihagy­ták a Wor­king Class Hero‑t, hogy a Stu­ck With Me-nek nem sike­rült kiír­ni a cim­ké­jét, illet­ve hogy a Bas­ket Case egy­szer­re tize­dik és első.

By laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

One reply on “Green Day Top10@10”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *