Jövő hét

A jövő hét­ről sok min­dent nem áru­lok el, de krav­ma­gáz­ni hét­főn és szer­dán sze­ret­nék elmen­ni.

Pszt.

8 Replies to “Jövő hét”

  1. A sze­mé­lyi tanács­adóm mond­ta, hogy az elő­ző posz­tot sem­mi­sít­sem meg. Nem tel­je­sen sike­rült.

  2. hát igen, veszé­lye­sek ezek a blog­le­ső-ember­kö­ve­tő-hanem­tar­tod­be­a­zígé­re­ted­meg­ölünk angyal­kák :)

  3. majd nézd meg sar­kon a blo­go­dat, min­den bejegy­zés két­szer van, miu­tán itt letö­röl­ted a pos­tot.

    majd nézd meg sar­kon a blo­go­dat, min­den bejegy­zés két­szer van, miu­tán itt letö­röl­ted a pos­tot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *