Bors

írta:

| kategória:

Néhány hete Ati (Regi anyu­ká­já­nak, Évi­nek a barát­ja) elment helyet­tünk a fan­tasz­ti­kus Mini Manó baba­cent­rum­ba, ami egy hatal­mas baba­bolt. Van ott min­den kelen­gyé­től baba­ágyig, pihe­nő­szék­től baba­ko­csi­ig. Első láto­ga­tá­som­kor tel­je­sen elve­szett vol­tam, de azóta már annyi­szor vol­tam ott, hogy 1.) minden­nek tudom a helyét; 2.) tudom, hogy a tej­bár­ban kell inni egy kapu­csí­nót; 3.) van törzs­vá­sár­lói kár­tyám 3 (!) szá­za­lék ked­vez­ménnyel. De vissza a szto­ri­hoz! Szó­val Ati elment a Mini Manó­ba, rek­la­má­lás cél­já­ból, mert a zize­gő pihe­nő­szék nem zize­gett. Aztán kide­rült, hogy zizeg az, csak elem kell bele, már­mint sima elem, a tölt­he­tős nem jó. Én ilyet még sosem lát­tam, de most sima elem­mel zizeg, ahogy az a nagy könyv­ben meg van írva. Szto­ri? Igen, szó­val Ati ott volt a Mini Manó­ban, és ez pont akkor tör­tént, ami­kor Fehér Anná­ról, a Szom­szé­dok Almá­já­ról kide­rült, hogy gyer­me­ket vár. Ez ugye azért volt nagy hír, mert Anna már, khm, ben­ne van a kor­ban, 52 éves. Na, és a szto­ri lénye­ge az, hogy a Bors objek­tív és intel­li­gens stáb­ja rög­tön rohant a Mini Manó­ba, mert ott sok a ter­hes vagy ter­hes anyu­ka pár­ja, és meg lehet őket kér­dez­ni, mit gon­dol­nak e fan­tasz­ti­kus hír­ről. (Ami­ről egyéb­ként én azt gon­do­lom, hogy Anná­ra és a pár­já­ra tar­to­zik. Sen­ki se pofáz­zon bele, magánügy.)

Ati inter­jú­já­ból ez lett.

Aki ismer min­ket és a csa­lá­dun­kat, rög­tön érez­he­ti, hogy itt vala­mi nem stim­mel. Ati Regi­ről beszélt, aki ugye nem a lánya, hanem max. a nevelt lánya. Ő ezt mond­ta, de Bor­sék­nál ez apró téve­dés, biz­tos a tör­de­lés miatt került ki a “nevelt” szó a kon­tex­tus­ból. Tegyük fel, hogy ez a 23 éve­sen szült lány még­is Ati lánya. Ati 46 éve­sen nagy­apa, 23 éve­sen szült a lánya, aki nyil­ván nem első­szü­lött, hiszen akkor Ati nem mond­ta vol­na, hogy 23 éves volt, ami­kor a fia szü­le­tett, hanem hogy X éves volt, ami­kor a lánya szü­le­tett. Másod­szü­lött sem lehet, mert akkor nem fér­ne bele Ati 46 évé­be. Már csak egy lehe­tő­ség van: iker­gye­re­kek­ről van szó, Ati­nak tehát fia és lánya szü­le­tett egy­szer­re. De ki az a hülye, aki ezt úgy közöl­né, hogy 23 éves vol­tam, ami­kor a fiam szü­le­tett — ja, meg rá öt perc­re egy lányom is, mert ikrek. A szto­ri­nak az lehet­ne a vége, hogy ennek nincs értel­me! És tény­leg nincs, ahogy annak sincs értel­me, hogy bár­ki is bul­várt olvas­son. Öl, butít és nyo­mor­ba dönt.

Tanul­ság: ne olvass bul­várt, mert annyi való­ság­tar­tal­ma van, mint egy tet­sző­le­ges év magyar GDP-jelentésének!


Comments

Egy hozzászólás a(z) “Bors” bejegyzéshez

  1. tanul­ság: ne nyi­lat­kozz bulvárnak:)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük