Elköltöztünk! v2.0

Kilenc hónap­pal és két nap­pal azt köve­tő­en, hogy a markert.hu (ben­ne a nagy láto­gatt­sá­gú blog.markert.hu) szed­te a sátor­fá­ját, és elköl­tö­zött, a mai napon újra köl­töz­tünk. Az okról majd később, nem volt sem­mi prob­lé­mám Lant­e­nék­kel, csak így alakult.

Egyéb­ként pedig egy­sze­rű­en imá­dom a Word­Presst. Előbb került át a markert.hu az új helyé­re, mint­hogy bac­ku­pol­tam vol­na min­dent, így nem ment min­den flot­tul, de az aláb­bi meg­ol­dás töké­le­tes mig­rá­ci­ót eredményezett:

  1. File-ok és könyv­tá­rak átmá­so­lá­sa az új hely­re. — 5 perc
  2. DB expor­tá­lás és impor­tá­lás phpMy­Ad­min segít­sé­gé­vel. — 2 perc
  3. A wp_config.php átírá­sa. — 1 perc

Ennyi. És megy minden.

Published
Categorized as blog

By laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *