Elköltöztünk!

A mai nap­pal sike­re­sen és tel­je­sen átköl­tö­zött a blog és min­den hoz­zá tar­to­zó dolog a toportyu.bercsenyi.bme.hu-ról a Gyü­mölcs­tár­hely­re. Volt némi gon­dom a wp_config.php-vel, elő­ször az adat­bá­zis-elérés, majd a kódo­lás szo­mo­rí­tott el, de most már min­den oké. Ha min­den igaz, akkor a képek és egyéb tar­tal­mak ugyan­úgy meg­ma­rad­tak min­den­hol, mint koráb­ban, mivel tulaj­don­kép­pen a markert.hu/wordpress volt eddig is és ezután is ez a fan­tasz­ti­kus blog. Fantasztikus!

Gyümölcstárhely - tárhely, domain, webtárhely
Published
Categorized as blog

By laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *