Categories
munka

Brókerblog: az első hét vége

Nos, követ­ke­zik két nap, ami­kor — hála az égnek — nem fogunk azon izgul­ni, hogy mit csi­nál a MOL, miért esik ez a sze­ren­csét­len Syner­gon, meg hogy mi az a pia­ci ár.

Az a hatal­mas sze­ren­csénk, hogy ez egy kife­je­zet­ten jó hét volt. Sem­mi hatal­mas krach, sem­mi nem­ze­ti ünnep (bár mond­juk azt sze­re­ti a BUX), az egész régió tör­té­nel­mi csú­cso­kat dön­tö­get. Mind­egy, a lényeg, hogy jókor vol­tunk jó helyen, a múlt heti néze­lő­dés is nagyon hasz­nos volt, most pedig öröm­mel jelen­tem be, hogy mind a ket­ten 6% körü­li nye­re­sé­get köny­vel­het­tünk el.

Szó­val most Mesi örül, Laci örül, az iga­zi bró­ke­rek még job­ban örül­nek (gon­do­lom, ők ennek a két­sze­re­sét is meg­nyer­ték), és min­den­ki jól átpi­he­ni a hét­vé­gét.

By laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

2 replies on “Brókerblog: az első hét vége”

Ara­nyos vagy, de a te ered­mé­nyed akkor is jobb, mert 7%.
Nem harag­szom, csak én aka­rok nyer­ni:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *