Install


A hét­vé­ge meg­ha­tá­ro­zó motí­vu­ma volt a gép­te­le­pí­tés. Volt Regi régi asz­ta­li gépe, amit kb. más­fél hónap­ja sike­re­sen meg­fer­tőz­tem egy tró­ja­i­val, ami aztán hoz­ta a bará­ta­it. Egy dara­big nem volt sem­mi tünet, aztán ide­ge­sí­tőbb­nél ide­ge­sí­tőbb dol­gok tör­tén­tek, aztán írtot­tam egy kicsit, némi siker, de hát tud­tam, hogy itt csak a reins­tall segíthet.

Aztán, ha már úgy­is így vol­tunk, gon­dol­tam egy nagyot, és elhoz­tam az én régi gépe­met Szi­get­ha­lom­ról. A ket­tőt össz­gyúr­tam (mond­juk ez gya­kor­la­ti­lag annyit jelent, hogy Regi vin­csi­je bepat­tant az én gépem­be, ez ám a tech­no-ero­ti­kus élmény), és újra­rak­tam a rend­szert. Most már min­den okés, készen vagyunk, min­den­ki örül.

Most tehát van TFT, van 5.1‑es hang­fal­rend­szer, van fél ter­ra vinyó, egy még min­dig elég erős gép, és nuku vírus.

Face­boo­kon már kér­dez­tem, de: nem tud vala­ki miniDV‑t bedi­gi­ző/DVD-re kiíró kis­ipa­rost? Az eskü­vői vide­ót kel­le­ne most már vég­re meg­vág­ni, és ezt gépen fogom megejteni.

,

Egy hozzászólás a(z) “Install” bejegyzéshez

  1. a mi minidv kame­ránk­nak van fire­wi­re port­ja, amin egy­sze­rű­en tol­ja ki az ada­tot digi­tá­li­san. sze­rin­tem ilyes­mi a tie­tek­ben is lesz. vagy valami :)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.