Internet, here we come!

Íme az első, külön bejá­ra­tú blo­go­lá­som Kis­pest­ről, a saját netün­ket használván.

Pén­te­ken vég­re bekö­töt­ték az ADSL‑t T‑ék. Iga­zán köszö­nöm nekik, hogy két óra 1412 meg DHL-es ügy­in­té­zés után vol­tak olyan szí­ve­sek, és lehe­tő­vé tet­ték, hogy rájuk költ­sünk havi pár­ezer forin­tot. Danke.

Ma (vasár­nap) pedig elhoz­tuk Cse­pel­ről a jó öreg SMC rou­tert, és beüze­mel­tem a Wi-Fit szé­pen. A LILA_AKAC_KOZ tehát meg­kezd­te sugárzását :)

Published
Categorized as blog

By laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *