Kategória: kocka

 • A Fórszkver-effekt

  írta:

  | kategória: ,

  Angel­day teg­na­pi poszt­já­ból kiin­dul­va ma volt egy inter­kon­ti­nen­tá­lis Twit­ter-beszél­ge­tés Foursquare/Swarm témában. @angelday @markertlaci @fb2 Én meg sosem értet­tem iga­zán, hogy mire jó az egész. Én vagyok az örök öreg? — Gabor Lenard 💗 (@zengabor) August 11, 2014 Kicsit gon­dol­kod­tam ezen az egész 4sq-élet­ér­zé­sen, pon­to­san 5800 check-in és több mint 4 év hasz­ná­lat után erre jutottam. A Fours­qu­a­re-nek…

 • Weboldalak A‑tól Z‑ig

  írta:

  | kategória:

  Vala­me­lyik nap eszem­be jutott, hogy az ese­tek több­sé­gé­ben Chro­me-ban elég csak egy betűt lenyom­nom ahhoz, hogy a kívánt web­ol­dalt fel­ke­res­sem. Íme, itt az én koc­ka ábécém! A: analytics.google.com — ezt mond­juk nem értem, annyit nem nézem. B: blog.markert.hu — tudom, tudom, a kis Narcissus. C: coursera.org — most téli szü­ne­tet tar­tok, de a tava­szi sze­mesz­ter­re majd…