Kategória: kloten

  • Ma egy éve

    írta:

    | kategória: ,

    Ma van augusz­tus else­je, ami Svájc augusz­tus husza­di­ká­ja (ame­ri­kai olva­só­im ked­vé­ért: the July 4th of Swi­tzer­land). De nem is ez most a lényeg, hanem az, hogy ma egy éve, hogy elő­ször jár­tunk a lakásunkban. 2013. augusz­tus else­je egy … (baro­mi­ra nem emlék­szem) nap volt, … (passz) körül indul­tunk el Rafz­ból Klo­ten­be meg­néz­ni egy lehet­sé­ges albér­le­tet.…