Kategória: prága

 • Prága 3.

  írta:

  | kategória:

  Dél­után nyo­más haza.

 • Prága 2.

  írta:

  | kategória: ,

  2009.06.24., szer­da Reg­gel — reg­ge­li. Utá­na men­tünk dol­goz­ni. Aztán ebéd. Ettem knéd­lit, párolt káposz­tá­val és vala­mi ser­tés­sze­let­tel. TCF, azaz Tipi­cal Czech Food. Nem egy sztra­pacs­ka (hol­nap egyem azt?), de finom volt. (Kép a galé­ri­á­ban, lej­jebb, az 1.) Tök jó ötlet, nem lát­tam még sehol (olt­sa­tok le kom­men­tek­ben légy­szí­ves, hogy van itt is meg ott is meg amott…

 • Prága 1.

  írta:

  | kategória: ,

  2009.06.23., kedd A nap leg­fon­to­sabb, Prá­gá­hoz kevés­sé köt­he­tő, de annál inkább öröm­te­li híre: Regi sike­ren sze­re­pelt az állam­vizs­gán, így — hogy éke­sen szól­junk — befe­jez­te tanul­má­nya­it a Kül­ke­ren. Juhé :) Ott vegyük fel a tör­té­net fona­lát, hogy Regi a védés után eljött értem kocsi­val, és kivitt a rep­tér­re. (Az ese­mé­nyek idő­be­li­sé­ge miatt ez volt az egyet­len mód…