-1 degu

Nem lett vol­na túl jó ómen egy 1500 km-es utat + egy­he­tes snow­board-ozást a követ­ke­ző hír­rel nyit­ni.

Feb­ru­ár 21-én meg­halt az egyik deg­unk. Reg­gel ott feküdt a sarok­ban, és már nem élt sze­gény.

Ha min­den igaz, akkor a Ste­ve McQu­een név­re (nem) hall­ga­tó deg­unk volt ő. A jó hír, hogy a másik, Tibi, a ked­ve­sebb, aki nem harap egy­ál­ta­lán. Ste­ve meg Tibit és min­ket is igen erő­sen ter­ro­ri­zált, de attól még saj­nál­juk.

Végül egy ide­vá­gó napi­rajz.

One Reply to “-1 degu”

  1. rip ste­ve. ide­vag h ha még nem lát­tad vol­na, nézd meg a Cin­ci­net­ti Kid című McQu­een fil­met (tipp: viti­nek meg­van dvd‑n). Nagyon komoly, leg­jobb kár­tyás film sze­rin­tem amit lát­tam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *