Categories
blog

Blogskin

Ha tren­di jup­pik­ö­csög len­nék, akkor azt mon­da­nám, hogy “követ­ke­zik egy brain­stor­ming ses­si­on”, de mivel nem vagyok az, így csak ide­ra­kok egy msn-logot.

Mar­kert Laci:
csi­nálj nekem egy the­me-et
nem kell bonyo­lult, csak szebb legyen, mint a tied
meg legyen hoz­zám­il­lő

Balázs:
kicsit pon­to­sab­ban?

Mar­kert Laci:
break.com

Balázs:
oké
akkor lelop­juk ezt, csak a break.com helyén markert.hu lesz a logó­ban

Mar­kert Laci:
de annál szebb legyen
legyen ben­ne vala­mi balá­zsos ext­ra
pl. a te sun-flo­wer-edben volt egy virág
ebben meg lehet­ne vala­mi más
vala­mi, ami jel­lem­ző rám

Balázs:
mint rám a virág?

Mar­kert Laci:
pon­to­san!

By laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

3 replies on “Blogskin”

és sike­rült kita­lál­ni milyen lesz végül? ez így tény­leg elég szá­raz…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *