EB-játék vége

írta:

| kategória:

Huh, rég­óta nem írtam, mert zaj­lott az élet. Új ez, az meg amaz, plusz sok meccs, ami­ket nem talál­tam el, per­sze, hogy nem rek­lá­moz­tam a dolgot :)

Lényeg a lényeg:

20

Nyer­tem az isme­rő­sök között (gra­tu­lá­lok Bálint­nak, aki máso­dik lett!), meg Szi­get­hal­mon is. 2010-ben már a buda­pes­ti­ek­kel mérkőzöm!

Gyors sta­tisz­ti­ka következik.

Cso­port­meccsek: 24 meccs, ebből 22-re fogad­tam (ket­tő vala­hogy kima­radt) — 18-at eltaláltam.
Negyed­dön­tők: 4 meccs, 4‑re fogad­tam — egyet sem talál­tam el… Itt ment el a ked­vem az egésztől :(
Elő­dön­tők: 2 meccs, 2‑re fogad­tam — 2 telitalálat :)
Dön­tő: nyer­tek a spa­nyo­lok, amit jól elta­lál­tam, huh.

Az egész­hez annyi tar­to­zik még hoz­zá, hogy a negyed­dön­tők­re Regi tele­fon­ján, egy kocs­má­ban tip­pel­tem, kb. egy perc “gon­dol­ko­dás” után. Per­sze mind­egyik­re 25 pon­tot tet­tem. Ha az összes negyed­dön­tőt kiha­gyom, akkor 100-zal több pon­tom len­ne — pont máso­dik len­nék az össze­tett lis­tán… :) Sebaj, még min­dig job­ban jár­tam, mint Dénes, aki 60.000-et nyert vol­na, ha teg­nap behúz­zák a néme­tek az EB‑t…


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük