Avokádó

Avo­ká­dó. Ez egy zöld­ség. Sem­mi eset­re sem gyü­mölcs. Ellen­ben bizo­nyos körök­ben már-már foga­lom is.

Még múlt héten vet­tünk a Corá­ban egy avo­ká­dót. Most az avo­ká­dó fog­do­sós sze­re­pét sze­ren­csé­re nem kel­lett hasz­nál­nom, úgy­hogy külö­nö­sebb zak­la­tá­sok és egyéb aber­rá­ci­ók nél­kül érett magá­ban. Ma pedig szü­re­tel­tünk — még egy kis bar­nu­lást és puhu­lást kibírt vol­na, de az éhség nagy úr.

Csí­kos-fok­hagy­más avokádókrém

  • egy köze­pe­sen érett avokádó
  • két kicsi vagy egy nagy gerezd fokhagyma
  • két csi­pet só
  • kevés bors

Nagy leve­gő: fél­be­vá­god az avo­ká­dót, kido­bod a magot, kika­na­la­zod a bel­se­jét, rányo­mod a meg­pu­colt fok­hagy­mát, sózod, bor­so­zod, majd vil­lá­val az egé­szet krém­mé kutyu­lod; kész. Én ilyen csí­kos­sá csi­nál­tam, mert a neten ezer­fé­le recept van (kb. mind ugyan­ilyen), és vala­mi­vel ki kell lóg­ni. Így néz ki:

Csíkos-fokhagymás avokádókrém

Enni meg simán meg­eszed: nem túl vas­ta­gon kenyér­re (jelen eset­ben: saj­tos kif­li­re) kened, és mel­lé bár­mit fogyaszt­hatsz (pl. para­di­csom, pap­ri­ka, de akár son­ka, sajt).

Rákened, megeszed

Mint az lát­ha­tó, a csí­kos­sá­got a ráke­nés után is erő­sen tart­ja. Ezért külön­le­ges avo­ká­dó­krém ez, és ezért is sza­bad meg­blo­gol­ni. Köszö­nöm a figyel­met, egye­tek avokádót!

By laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

5 comments

  1. :) Menj főzős műsor­ba!!! Mar­kert Laci, a pucér szakács :)

  2. Amúgy a gyü­möl­csöt én is gyű­lö­löm, de biz­tos csak azért, mert nem így készí­tet­tem el…

  3. Sze­rin­tem ren­ge­teg bors kell bele, de ez ízlés kér­dé­se. Viszont a magot nem sza­bad kidob­ni, hanem az elké­szült krém tete­jé­re kell ten­ni és akkor nem bar­nul meg.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *