Az egyéniségek köztünk vannak, mind a 9 millió

iPho­ne-eladá­sok az 1. hét­vé­gén | Info­gra­phics

Én tovább­ra sem értem ezt az egé­szet. Félig-med­dig értem magát az app­le-izmust: alá­írom, hogy az iPad pél­dá­ul egé­szen jó, néhány dolog­ban veri a Nexus 10-et (pl. meg tud­tuk ven­ni), de ez az iPho­ne-hisz­té­ria szá­mom­ra felfoghatatlan.

Néhány kér­dé­sem, amik­re nem tudom a választ:

  • Miért exk­lu­zív az a tele­fon, amit tény­leg min­den­ki megvesz?
  • Miért haj­lan­dó­ak az embe­rek ennyi­re sok pénzt kiad­ni egy ilyen tele­fo­nért? (Nexus 4: $199, iPho­ne 5s: $649)
  • Tovább­ra is tar­tom, hogy ha vala­ki elé­ge­dett a tele­fon­já­val, akkor nem cse­ré­li le az első adan­dó alka­lom­mal. Főleg nem egy olyan tele­font, amit annyi­ért vett meg, ami­ből kijön­ne egy Nexus 7, egy Nexus 10 és még két Big­Mac menü. Ennek nincs értel­me! Miért van ez még­is így?

Itt van mel­let­tem a Galaxy Nexus, 16%-kal nagyobb kijel­ző­jén 194 ezer és 560-nal több pixel, mint az 5s-én. Mind­járt két éve mutat­ták be, más­fél éve vet­tem, és még min­dig sze­re­tem. Nem cse­rél­ném be.


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük