ÓE, nincs több félév

Pár nap­ja vala­mi­ért belép­tem az ÓE (Óbu­dai Egye­tem a.k.a. BMF) Nep­tun­já­ra, ahol újfent kons­ta­tál­tam, hogy elbo­csá­tot­tak. Ez nem annyi­ra meg­le­pő, lévén más­fél éve nem jár­tam felé­jük. Iga­zá­ból nem is az zavar, hogy “félig” meg­ír­tam már a szak­dol­go­za­to­mat, és 3–4 tár­gyam lett vol­na még hát­ra. Inkább az, hogy milyen kár volt azért a több tucat­nyi végig­szen­ve­dett szom­ba­tért anno.

Vala­mi lezá­rás­ként írhat­nék arról, mennyi­re kla­fa fel­ső­ok­ta­tá­si intéz­mény ez a BMF/ÓE.


Sze­mel­vé­nyek egy órai jegy­zet­ből (Tóth-Mar­kert kopro­duk­ció, 2009)

— Kép­zeld, meg­van a jogsim!
— Kajakra?
— Nem, autóra.

Két kajak beszélget.
— Kép­zeld, meg­van a jogsim!
— Rám?
— Ja.

Két fánk beszélget.
— Kép­zeld, meg­van a jogsim!
— Kajakra?
— Hülye vagy? Egy fánknak?

Két piszt­ráng beszélget.
— Te, én iszom egy sört!
— Meg­vesz­tél, ‘zeg? Piszt­ráng vagy!
— Mi vagy te, vala­mi rasszista?

Két BMF-es beszélget.
— Hé, te pösze vagy!
— Tény­leg, akkor:
Két BME‑s beszélget.

Két BMF-es beszélget.
— Te, ez az óra szar!
— Tényleg.
— Men­jünk haza, és igyunk egy kávét Dezső­vel a Programban.
— Jó. Mind­járt szünet.

Nyu­szi­ka szo­mo­rú­an megy az erdő szé­lén, mert nincs pén­ze. Talál­ko­zik lomb­bal, aki meg­kér­de­zi tőle:
— Szia, Nyu­szi! Mi a baj?
— Nincs pénzem.
— Akkor adok — és adott is neki.
Nyu­szi­ka megy tovább bol­do­gan az erdő szé­lén, most van pén­ze, de nem tud­ja meg­szá­mol­ni, mert buta. Talál­ko­zik a med­vé­vel, elme­sé­li a szto­rit, majd meg­ké­ri a medvét:
— Med­ve! Te tudsz szá­mol­ni. Szá­mold meg, mennyi pén­zem lett!
— Minek azt meg­szá­mol­ni, Nyu­szi­ka? Én úgy­is szin­te biz­to­san tudom, mennyi!
— És mennyi?
— Hát, sze­rin­tem Száz, ha lomb adta.

A cigi — tra­gi­ko­mé­dia egy (f)elvonásban
(Bálint bal­ról be)
Bálint: Hajh’, beh hiány­zik / Mikor Bálint dohányzik!
(Vágya­koz­va néz a közönségre)
Bálint: Mit néz­tek ti, mikor / Ti dohá­nyoz­ni tud­tok, mikor / Akar­tok. / Adnátok?
(Laci bal­ról be)
Laci: Szer­vusz, Bálint!
(Bálint bólint)
Bálint: Az most itt a prob­lé­ma: / Elfo­gyott a cigaréta!
Laci: Gyász!
Bálint: Az ám!
(Leül­nek a színpadra)
Bálint: Lete­szem én a dohányt. / Nem kell nékem több bagó. / Olva­sok én Rom­hány’t, / És eszem én egy Orbit ragót.
Laci: Ez ám a sze­rep! / Én mos­tan megyek.
(Bálint bal­ra, Laci jobb­ra el)
(Füg­göny)
(Taps)
(Vissza­jön­nek)
(Vas­taps)


Comments

2 hozzászólás a(z) “ÓE, nincs több félév” bejegyzéshez

  1. erika avatar
    erika

    azt hit­tem, kér­tél halasz­tást. tény­leg kár a kido­bott pénzért-időért

  2. kér­tem, de úgy lát­szik, nem vár­tak rám éveket :)
    sem­mi sem ment kár­ba: az a ren­ge­teg tudás, amit magam­ra szed­tem, mind hoz­zá­já­rult ahhoz, hogy a kár­ri­é­rem­ben ott tart­sak, ahol! :)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük