Categories
frankfurt

6, 5, 4…

Na, ezen a hét­vé­gén is túl vagyok. Szom­bat este steak-ezés és kocs­má­zás (mely során limo­ná­dét és teát ittam). Vasár­nap pihe­nés, és este bar­be­cue-par­ty az egyik jó messzi kül­vá­ros­ban. Innen kap­tok egy képet.

Kolbász sörrel
Brat­wurst (vagy bajor kol­bász, kinek mi tet­szik) sül. Ha sör­rel locsol­juk, szép piros lesz.

És még egy a haza­út­ról.

S-Bahn
A hagyo­má­nyos vona­tos kép. Reg­ge­len­te meg dél­után sokan van­nak, akkor nem tudok fotóz­ni.

Ma meg a szo­ká­sos volt. Sem­mi ext­ra. Most, hogy egy­re töb­bet tudok, egy­re job­ban félek. Jó len­ne már ott­hon len­ni.

By laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

One reply on “6, 5, 4…”

töké­le­tes kép a “night­ma­re in rod­gau III.” casting­já­ra.
“jó” lát­ni hogy ott is ugyan­úgy össze­fir­kál­ják a vonat­ab­la­kot..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *