Kategória: nászút

  • Arab “MTV

    írta:

    | kategória: ,

    Nász­utas élmé­nye­in­ket szép las­san fel­dol­goz­zuk, meg úgy­is rég blo­gol­tam — kezd­jük el! Biz­to­san van arab kiadás az MTV-ből, de azt Egyip­tom­ban mi nem lát­tuk. Volt viszont egy csa­tor­na, ami hason­ló téma­kör­ben funk­ci­o­nál. Sem­mi ext­ra, sok klip megy, néhány jó ötle­tük van (pl. külön­bö­ző együt­te­sek azo­nos című szá­ma­it lead­ják egy­más után). Ami meg­ma­ra­dós: saját rek­lá­űm­ja­ik. Nem lövöm…