Új kapucsínó recept

Anyu volt Olasz­or­szág­ban, és hozott nekünk egy szép kapucsínó/tejes kávé főző kávé­fő­zőt. Így néz ki:

Mukka Express

Az a neve, hogy Muk­ka Exp­ress, érted, múúú, azért tehén­min­tás. De ami még ennél is fon­to­sabb, hogy a tete­jén van egy kap­cso­ló, amit ha lenyomsz, akkor kapu­csí­nót csi­nál, ha fel­hú­zod, akkor meg tejes­ká­vét. Ezt neve­zem XXI. századnak :)

De nem is ez a hír, hanem hogy anyu teg­nap vélet­le­nül kita­lált egy új kapu­csí­nó recep­tet. Kér­tem tőle fahé­jat, és vélet­le­nül fél­re­nyúlt, így szü­le­tett meg a — fehér­bor­sos kapu­csí­nó… Fan­tasz­ti­kus ízbom­ba, nem aján­lom sen­ki­nek. Sze­rin­tem vala­hogy így talál­ták fel a chi­lis cso­ko­lá­dét is.

Közzétéve:
kávé kategóriába sorolva

Kávávévé

Szep­tem­ber 26‑a óta nem ittam egy csepp kávét se. Az azt meg­elő­ző napok­ban a napi 5–6 kávé (néha feke­te, mert elfe­lej­tet­tem kér­ni tejet…) hatá­sá­ra tel­je­sen elrom­lott a szám, és már szin­te csí­pett az újabb adag kof­fe­in. Szó­val azon az omi­nó­zus napon elha­tá­roz­tam, hogy abba­ha­gyom, mert már túl sok volt, nem egész­sé­ges, meg rák­kel­tő, mint az élet.

Idá­ig bír­tam. Nem tudok kávé nél­kül egész nap aktív len­ni, és ez rossz. Szó­val a mai tesz­kós bevá­sár­lás alkal­má­val vet­tünk egy ilyet:

KV

Ez egy olcsó kávé­fő­ző, és kicsit átver­ve érzem magam, mert a kézi­köny­vé­ben (igen­is egy kávé­fő­ző­nek legyen kézi­köny­ve!) ben­ne van, hogy az erő­sebb nagy­test­vé­re sok­kal töb­bet tud, és ez meg buta kicsit. De nem baj, mert kávét főz­ni azt tud, és ez a lényeg. Hol­nap meg az is kide­rül, hogy milyet tud.

Közzétéve:
kávé kategóriába sorolva